Wprowadzenie Introduction

Nadajemy znaczenie,
przewidujemy interpretację.

Wszystko zaczyna się od nazwy.
Wokół narasta tożsamość.
Wyrazista, oryginalna i spójna.
Dochodzą kolejne elementy – nieodwracalny proces,
który potrzebuje niewidzialnej kontroli.
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a jego wytworzenie trwa niecałą minutę.

U nas nie ma miejsca na ryzyko.
Precyzyjnie wyznaczamy cele naszych działań.
Osiągamy je konsekwentnie i świadomie, dzięki perfekcyjnie dobranym zabiegom marketingowym.

O każdy projekt dba zespół pełen energii i wyczucia, w którym każdy jest tak różny, jak jego nomen.

Nomen Omen to coś więcej niż kreowanie wizerunku, to nadawanie firmie takiej osobowości, która nie pozwoli o sobie zapomnieć.

 

We attach importance
and predict
interpretation.

It all starts with a name.
An identity begins to build around it.
Expressive, original and consistent.
New elements appear – an irreversible process that needs to be invisibly controlled.
The first impression is the most important, and it takes less than
a minute to make it.

Here, there is no place for risk.
We set precise goals for our actions.
We achieve them consistently and consciously with perfectly matched marketing strategies.

Each project is supported by the team with full energy and sense, in which everyone is as different as their nomen.

Nomen Omen is more than image design, it is giving a company an individuality that will not be forgotten.